Visualització de contingut web

V PD

 

El Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament és el document de planificació, a través del qual es defineixen les principals línies estratègiques de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament en la Comunitat Valenciana.

El V Pla director és davant tots un document de consens, elaborat de manera col·laborativa en el conjunt d'agenes de la cooperació valenciana, a través d'un ampli procés participatiu en el qual han estat implicades nombroses persones, institucions i agents socials.

El Pla Director és també un document extens i especialitzat, en el qual es concreten, entre altres qüestions importants, els àmbits sectorials i geogràfics d'intervenció, els instruments de finançament, els objectius generals i operatius, el marc de resultats i indicadors per a la seua avaluació i els compromisos pressupostaris.

 

 
 

   - Document V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament

   - Marc d'Indicadors d'Avaluació

   - Sistema operatiu de Seguiment i Avaluació

  Formulari de recollida d'informació indicadors d'avaluació del V PD: 

      - Projectes i programes de Cooperació Internacional al Desenvolupament

      - Projectes i programes d'Educació per a la Ciutadania Global