Visualització de contingut web

Projectes

El IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020 reconeix com a objectiu promoure l'educació per a la ciutadania global que genere consciència crítica entre la ciutadania valenciana amb la finalitat d'aconseguir la seua mobilització i compromís per a promoure el desenvolupament humà sostenible per a tots i totes.

L'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament en l'àmbit formal de la Comunitat Valenciana (2017-2021) es basa en una visió de l'Educació per a la Ciutadania Global (EpCG), entesa com un procés educatiu que aspira a generar una consciència crítica i transformadora, que connecta el local amb el global, que té en compte les múltiples identitats que configuren a l'ésser humà, en el qual les persones es reconeguen com a part dels problemes, però també de les solucions, i es vegen com a agents de canvi que cerquen la justícia social.

L'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament pretén contribuir a la realització d'una política pública en matèria d'EpCG en l'àmbit educatiu formal que impulse pràctiques inclusives i transformadores, connecte l'EpCG amb altres prioritats de la cooperació valenciana i analitze les pràctiques actuals d'EpCG amb la finalitat de generar coneixements i aprenentatges rellevants en la comunitat educativa.