Visualització de contingut web

PLA D'ACCIÓ ANUAL 2023 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al DESENVOLUPAMENT

 


El present Pla d'Acció Anual té com a finalitat definir els objectius i concretar les actuacions de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament per a l'any 2023, en alineació amb les estratègies, línies d'actuació i objectius operatius del V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament, contribuint a l'eficiència en el desplegament dels seus instruments.

 

Accedeix al document