Visualització de contingut web

Localitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en la Comunitat Valenciana

El Cim de Desenvolupament de les Nacions Unides, celebrada al setembre 2015, va marcar l'aprovació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que defineix els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La importància estratègica d'utilitzar un enfocament territorial per a la seua implementació, capaç d'articular les accions de desenvolupament a nivell local, nacional i global, ha sigut esmentada i reconeguda al llarg de tot el procés d'elaboració de la nova agenda. Un enfocament territorial que ha de facilitar abordar el desenvolupament sostenible en les seues múltiples dimensions - social, econòmic i mediambiental i que ha de tenir en compte la identitat cultural i les dinàmiques complexes de tots els actors que ho habiten.