Visualització de contingut web

Estrategia de EpD

La direcció general de Cooperació i Solidaritat ha sol·licitat a ENGINY (CSIC-UPV) la realització de l'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament en l'àmbit Formal de la Comunitat Valenciana 2016.

L'Estratègia pretén contribuir a la realització d'una política pública en matèria d'Educació per al Desenvolupament (EPD) en l'àmbit educatiu formal que impulse pràctiques inclusives i transformadores, connecte l'EPD amb altres prioritats de la cooperació valenciana i analitze les pràctiques actuals d'EPD amb la finalitat de generar coneixements i aprenentatge rellevants.

Per açò, per a l'elaboració de l'Estratègia s'han ideat diversos espais (bústia en pàgina web, document de reflexió, tallers de diagnòstic i de propostes a Castelló de la Plana, València i Alacant) en els quals, al costat d'altres agents relacionats amb l'EPD, es puguen plantejar i debatre idees i accions en relació amb l'EPD en l'àmbit formal.

Amb la finalitat de que aquesta estratègia compte amb el major nombre de veus possibles, la direcció general de Cooperació i Solidaritat fa una crida a tots els agents implicats en el treball i/o accions d'Educació per al Desenvolupament en centres educatius de la Comunitat Valenciana perquè contribuïsquen amb les seues experiències, idees i reflexions a aquesta estratègia.

documentació