Visualització de contingut web

Emergència pel terratrèmol a Síria i Turquia

Canal GVA_ Acció Humanitària. Recomanacions.

 

La solidaritat és una de les característiques més rellevants de la ciutadania valenciana. Tenint en compte la magnitud de la catàstrofe humanitària provocada pel terratrémol a Turquia i Síria, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament agraeix totes les mostres de solidaritat, i realitza les següents recomanacions:

1. Canalitzar l'ajuda de la ciutadania a través de les diferents Organitzacions No governamentals (ONG) Humanitàries que treballen en la zona, així com a través d'organismes humanitaris especialitzats.

2. Seguir les recomanacions  dels organismes oficials en relació amb la situació d'emergència en Turquia i Síria.

3. Contrastar la informació rebuda amb fonts i actors humanitaris fiables.

4. La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament desaconsella les donacions en espècie en els primers moments de l'emergència en ser susceptible de saturar les capacitats logístiques dels actors humanitaris.

Des de la Generalitat s´ha fet una crida la ciutadania valenciana a canalitzar l'ajuda humanitària d'emergència de manera eficient i eficaç a través de les ONGD que operen sobre el terreny.

 

 

INFORMES D'ORGANISMES INTERNACIONALS