Visualització de contingut web

Elaboració V PD

CONSULTA PÚBLICA V PLA DIRECTOR
 
Obert el període d'aportacions al document de treball del V Pla Director de la cooperació valenciana, del 6 al 28 de maig de 2021 en la web GVAparticipa.
 
Pots descarregar el document de treball punxant ací.

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU PER A l'ELABORACIÓ DEL V PLA DIRECTOR DE LA COOPERACIÓ VALENCIANA 2021 - 2024


Video de la sessió de Presentació Procés Participatiu

 

 

PROGRAMA GRUPS FOCALS

 

INFORME DE CONCLUSIONS FINAL DELS GRUPS FOCALS

 

Grup focal "Cap a una educació per a una ciutadania global, crítica y mobilitzada"

El grup focal en línia tindrà lloc el dimarts 3 de novembre de 16:30 a 18:30 hores

Programa

Veure vídeo (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions

 

 

Grup focal "Reptes de futur en els instruments de la cooperació valenciana"

El grup focal en línia tindrà lloc el dijous 12 de novembre de 16:30 a 18:30 hores

Programa

Veure vídeo (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions

 

Grup focal "Acció humanitària: reduir la fragilitat i reforçar la resiliència per a construir societats pacífiques, justes i inclusives"

El grup focal en línia tindrá lloc el dilluns 16 de novembre de 16:30 a 18:30 hores

Programa

Veure video (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions

 

 

Grup focal "Construir la cooperació valenciana des d'un enfocament de Drets de la Infància

El grup focal en línia tindrà lloc el dimarts 24 de novembre de 16:30 a 18:30

Programa

Verure video (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa aportacions a l'informe de conclusions

 

 

Grup focal "Seguiment i avaluació, gestionar els coneiximents per a generar aprenentatges"

El grup focal en líneia tindrà lloc el dijous 26 de novembre de 16:30 a 18:30 

Programa

Veure video (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusións

 

 

Grup focal "Cooperació sindical per al desenvolupament sostenible: contribució dels sindicats de classe en el marc de l'Agenda 2030"

El grup focal en línia tindrà lloc el dimarts 1 de desembre de 16:30 a 18:30 hores

Programa

Veure video (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions  i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions

 

 

Grup focal "La cooperació al desenvolupament des de l'àmbit local: cap a una acció municipal compromesa amb el desenvolupament sostenible"

El grup focal en línia tindrà lloc el dijous 3 de desembre de 16:30 a 18:30 hores

Programa

Veure video (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions

 

Grup focal "Cooperació universitària al desenvolupament (CUD): reptes i propostes per al V Pla Director"

El grup focal en línia tindrá lloc el dilluns 14 de desembre de 16:30 a 18:30 horas

Programa

Veure video (Enregistrament íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en Youtube)

Informe de conclusions i propostes del grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions

 

Grup focal "Gènere, drets humans i desenvolupament sostenible: perspectives per al V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021-2024"

El grup focal en línia tindrá lloc el dilluns 21 de desembre de 16:30 a 18:30 horas

Programa

Veure video (Enregistramen íntegre de l'emissió del grup focal en el canal de la Direcció General de Cooperació Internacional en You Tube)

Informe de conclusions i propostes al grup focal

Fitxa d'aportacions a l'informe de conclusions