Visualització de contingut web

EDUCACIÓ PER A la CIUTADANIA GLOBAL

La planificació de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat inclou la sensibilització social i l'educació per a la ciutadania global entre els seus instruments i modalitats especifiques, amb l'objectiu de contribuir a la construcció d'una ciutadania valenciana crítica, compromesa, a nivell personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat local i global cada vegada més interdependents, i amb el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat.

La Generalitat cofinança, en concepte d'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), projectes i actuacions, promogudes en col·laboració amb Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, dirigides al foment d'una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat en el món i la relació d'interdependència de les societats, i a promoure una millor comprensió dels problemes que afecten als països empobrits, que generen una actitud positiva cap a ells i promoguen actituds de compromís solidari amb els mateixos, així com a afrontar el desafiament de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ( ODS) de l'Agenda 2030.