Visualització de contingut web

Cooperació al desenvolupament

La Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, com a política pública, té com a objectiu essencial promoure el desenvolupament humà sostenible, equitatiu i incloent, mitjançant accions que contribuïsquen a l'erradicació de la pobresa, la desocupació, la desigualtat i l'exclusió social; l'augment permanent dels nivells educatiu, tècnic, científic i cultural; la disminució de les asimetries entre els països; la cerca de la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic; sobre la base dels principis de solidaritat internacional, defensa i promoció dels drets humans, enfortiment de l'Estat de dret i la millora de la governanÇa, equitat de gènere mitjançant un enfocament estratègic que integre l'enfocament de gènere i l'enfocament basat en drets humans, transparència i rendició de comptes i els criteris d'apropiació, alineació, harmonització, gestió orientada a resultats i mútua responsabilitat, i compromesa amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides, el 27 de setembre de 2015.

 

CONVOCATÒRIA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2019

RESOLUCIÓ

 


Termini de formulació d'al·legacions: del 25 de setembre al 8 d'octubre de 2019