ciutadania global

Ban Ki- Moon: " Les Nacions Unides necessiten una ciutadania global"

El context global on vivim planteja inevitables i importants desafiaments que afecten al món en el seu conjunt, i per tant impliquen a actors tant a nivell local, autonòmic, estatal i global. L'escenari global on aquests desafiaments se'ns presenten requereix solucions basades en una forma de pensar que transcendisca les fronteres.

La ciutadania global es basa en la comunitat i en la persona. Planteja un model social i polític respectuós amb la dignitat de totes les persones, en el qual cada ciutadà i ciutadana és conscient de la seua pertinença a una comunitat local i global, es compromet activament en la construcció d'un món més just i sostenible, contribuint a eradicar la injustícia i la pobresa.

L'educació per a una ciutadania global (ECG) reconeix la necessitat de facilitar i promoure les oportunitats i competències necessàries per a enfrontar els desafiaments que implica viure en una societat global i interconnectada, on són fonamentals noves maneres de pensar i actuar sobre les complexes relacions en temes socials comuns, ecològics, polítics, culturals i econòmics, i on els qui la integren comparteixen valors de solidaritat i una identitat col·lectiva, així com una responsabilitat comuna a nivell internacional.